Maximize Impact Minimize Footprint

Welcome the new European Industry Standard of Plant Trays.

Partner worden

Ook u kunt zich positioneren op het gebied van duurzaamheid en Europese samenwerking!

Neem contact met ons op.

info@europlanttray.com

Euro Plant Tray Systeem

Samen beter worden op een duurzame manier - zo kan het doel van het Euro Plant Tray System zeker worden samengevat. Sinds 2021 werken groenbedrijven en verenigingen uit heel Europa samen om criteria te ontwikkelen voor het ontwerp en de processen rondom herbruikbare plantentrays.

Europawijd werken de verschillende vakmensen uit de Groene Sector op een unieke manier samen aan een gestandaardiseerde industrie oplossing, waarbij ze niet alleen maar hun doel realiseren om plastic afval te verminderen, ook ontstaan nieuwe mogelijkheden op het gebied van procesautomatisering en efficiëntie van de toeleveringsketen. 

Vanaf 2024 wordt de Euro Plant Tray door de producent via de groothandel geleverd aan tuincentra, bouwmarkten, de levensmiddel- en de detailhandel.

Het systeem met toekomst

De partners ontwikkelen samen een huurmodel dat relevant is voor de markt.

De pool wordt beheerd door neutrale partners in heel Europa en biedt verschillende diensten aan, van reiniging tot de uitwisseling van defecte trays en transport. Een track & trace app zal  beschikbaar worden gesteld aan gebruikers voor hun eigen inventaris.

Functionaliteit en ontwerp

Ervaring en innovatie komen samen in de Euro Plant Tray om de duurzame verpakking voor de toekomst te creëren:

 • Stabiele constructie die meer dan 100 rotaties en een levensduur van minstens 10 jaar garandeert
 • Waterreservoir om de planten tijdens het vervoer en op de POS van water te voorzien  
 • Voorzien van QR-code en barcode voor individuele identificatie. Het gebruik van RFID wordt nog onderzocht 
 • Handgrepen en afgeronde randen voor veilige handmatige verwerking
 • Geautomatiseerde behandeling mogelijk
 • Cradle2Cradle-materiaalgebruik
 • Behoud van bestaande industriële standaardafmetingen
   (CC Containerafmetingen)

Herbruikbaar vs. Wegwerp

Ecologische Voordelen

Meer dan 95 procent van de plantentrays is momenteel als wegwerpoplossing op de markt (Weschnowsky 2021; Deutsche Umwelthilfe e.V. 2021). De Deutsche Umwelthilfe schat dat de jaarlijkse hoeveelheid afval die door het gebruik van deze trays ontstaat, alleen al in Duitsland ongeveer 150 miljoen trays bedraagt, wat overeenkomt met ongeveer 21 miljoen kilogram (Deutsche Umwelthilfe e.V. 2021). 

Uit een studie van het Fraunhofer Instituts für Materialfluss & Logistik/Dortmund in samenwerking met het Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik/Oberhausen is gebleken dat herbruikbare plantentrays een cumulatieve energie-input hebben die ongeveer 25 procent lager en dus beter is dan die van wegwerptrays.

Naar de studie

40.000 t

ton minder plastic afval in Europa

Vergelijkbaar met 220.000t CO2 eq/jaar 

Economische Voordelen

De voorgenomen verplichte heffing op plastic voor eenmalig gebruik en de op handen zijnde CO -belasting in de verschillende Europese landen als gevolg van de Green Deal-overeenkomst die door alle EU-landen is aangenomen, alsmede de Taxonomieverordening - zullen in de toekomst een extra kostennadeel vormen. De Euro Plant Tray is niet alleen een ecologisch duurzame oplossing, maar levert uiteindelijk ook een kostenvoordeel op. 

 • Uitvoering van de EU-verpakkingsrichtlijnen
 • Toegevoegde waarde in de hele keten
 • Onafhankelijkheid van de grondstoffenmarkt 

Roadmap

08/22
Oprichting van Euro Plant Tray eG in Keulen

Op 23.8.2022 hebben de groothandelsorganisaties BGI en VGB, de groothandels FleuraMetz/FM Group, mvb plants worldwide Marktverband Bremen GmbH en Sagaflor, alsmede de handelshuizen OBI, BAUHAUS en Hornbach Euro, Plant Tray eG in Keulen opgericht.

09/22
Meer partners sluiten zich aan

Dehner Gartencenter GmbH & Co KG, Südblume Vertriebs GmbH en de Zwitserse Coop Genossenschaft worden partners van Euro Plant Tray eG.

10/22
Selectie van de testtrays

De partners beslissen over 2 traymodellen die in het voorjaar van 2023 uitgebreid getest worden. In samenwerking met  producenten en gebruikers zijn de modellen gezamenlijk geoptimaliseerd om als proefseries van start te gaan.

11/22
Verhuursystemen & pool management

De partners bespreken gewenste huursystemen en de diensten die de marktdeelnemers toekomstig verwachten. De gesprekken met mogelijke dienstverleners beginnen.

12/22
Meer partners sluiten zich aan

Euroregionale Pflanzen Servicecenter EPS GmbH, Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG en Intermarkt Thielen Vertriebs GmbH sluiten zich aan bij Euro Plant Tray eG.

01/23
Lancering van de EPT-systeem trays

Tijdens de IPM in Essen presenteert Euro Plant Tray eG de nieuw ontwikkelde trays aan het vakpublieken ontvangt veel positieve feedback. Het Oostenrijkse Bellaflora Gartencenter GmbH wordt lid van EPT.

02/23-05/23
Praktijktest en verdere groei

De testtrays worden geëvalueerd in 5 toeleveringsketens, van producent tot groothandelaar en uiteindelijke verkoop. Via een roadshow wordt extra input verzameld, met name uit de tuinbouwproductie en van automatisering bedrijven, om een toekomstbestendig product te ontwikkelen. De Nederlandse bedrijven Dutch Flower Group, Floral Trade Group, Plantify Partners Europe (Floreac & Royal Lemkes) en Royal FloraHolland sluiten zich aan bij Euro Plant Tray eG. Ook in Duitsland is er verdere groei: Elbers Eurofleurs, Gebrüder Cox, GR Pflanzen & Konzepte, Landgard Blumen & Pflanzen en Vahldiek AG Blumenhandel worden lid. Blomsterringen is het eerste bedrijf uit Scandinavië dat toetreedt.

06/23
Definitieve opstelling

De algemene ledenraad van Euro Plant Tray eG evalueert de testresultaten en beslist over het definitieve ontwerp van de EPT-tray zoals ook de toekomstige poolmanager.

01/24
Marktintroductie

De eerste EPT-trays zijn klaar voor levering en worden op de markt gebracht. Het doel is om tegen 2025 6 miljoen EPT-trays in omloop te hebben en vervolgens het productassortiment dienovereenkomstig uit te breiden.

Partners

Helmut Rödiger
Afdelingshoofd Inkoop
Tuin Bauhaus

"We zijn er trots op dat we mede-initiatiefnemers zijn van een industriebreed herbruikbaar systeem dat het mogelijk maakt plastic afval aanzienlijk te verminderen en zo actief een duurzame bijdrage te leveren op het gebied van de circulaire economie."

Thomas Fischer
Afdelingshoofd Circulaire Economie
Deutsche Umwelthilfe e.V.

"DUH heeft het belang van ecologische oplossingen in de tuinbouw duidelijk aangetoond tijdens een symposium in 2021. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat EPT deze weg volgt, die noodzakelijk is voor de bescherming van het klimaat en het vermijden van afval. De introductie van herbruikbare verpakkingen is een deel van de oplossing voor de Europese industrie. Wij juichen het besluit van de deelnemers uit de sector ten zeerste toe en kunnen alle marktdeelnemers alleen maar oproepen deze weg te volgen."

Jens Oldenburg
directeur
STIFTUNG INITIATIVE MEHRWEG

"Als Europese industrie oplossing is Euro Plant Tray eG een absoluut baken voor het idee van herbruikbare verpakkingen. Met het oog op de groeiende afvalbergen en een dreigende klimaatcatastroof is deze inzet van de deelnemers uit de groene sector voor een duurzaam gebruik van grondstoffen voorbeeldig. Ik hoop van harte dat ook andere marktdeelnemers zich bij dit initiatief zullen aansluiten."

Matthijs Mesken
directeur
VGB

"VGB is als vertegenwoordiger van de Nederlandse Groothandel lid geworden omdat wij ervan overtuigd zijn dat we in Europa samen moeten werken aan een nog duurzamere positionering van de sector door het terugdringen van onze plastic afvalstroom. Wij nemen samen verantwoordelijkheid voor een groene toekomst."

Werner Thielen
directeur
Intermarkt Thielen

"We zijn blij dat we als logistieke dienstverlener voor plantensystemen en veelgevraagde partner de toeleveringsketen tussen de producenten en de verkooppunten in heel Europa kunnen helpen ontwikkelen voor een industrieel herbruikbaar systeem.
voor een industrieel retoursysteem."

Christian Müller
directeur
Mvb Plants Worldwide

 "Deel uitmaken van de besluitvormers in dit project ligt ons na aan het hart. Alleen in een grote gemeenschap kunnen we de juiste stappen zetten voor meer duurzaamheid in de toekomst."

Jutta Lehmann
Afdelingshoofd Inkoop Tuin
HORNBACH Baumarkt AG

"Wij zijn een duurzaam bedrijf, dus het was voor ons vanaf het begin duidelijk dat wij actief zouden meewerken aan een herbruikbaar systeem voor de hele industrie met het doel om plastic afval aanzienlijk te verminderen. Bovendien is duurzaamheid een thema dat mij nauw aan het hart ligt en waar ik actief aan wil mee werken." 

Georg Weber
CEO Dehner Holding

"Natuurlijk inspirerend  - Dehner kan deze belofte alleen waarmaken als we ook voor de natuur zorgen. Door ons aan te sluiten bij Euro Plant Tray eG komen we een grote stap dichter bij deze belofte. Samen met onze partners willen wij actief deelnemen aan de ontwikkeling van een herbruikbaar systeem dat de verkoop van planten duurzamer en grondstofvriendelijker maakt."

Martin Engler
directeur
EPS GmbH

"Wij zijn trots dat wij als lid de weg van de industrie naar een uniform herbruikbaar systeem mede kunnen bepalen. Het is zo duidelijk dat de toekomst aan het herbruikbare systeem moet toebehoren. Wij zijn blij dat wij deze weg samen met vele andere marktdeelnemers kunnen bewandelen. De kans voor de groene sector is nog nooit zo groot geweest om de kwestie van herbruikbare verpakkingen tot een goed einde te brengen."

Timo Huwer
woordvoerder directie
Globus Fachmärkte

"Met onze deelname aan dit initiatief willen we plastic afval voor eenmalig gebruik aanzienlijk verminderen. Omdat een verantwoord gebruik van hulpbronnen en milieubescherming voor ons belangrijke aandachtspunten zijn. Overeenkomstige maatregelen worden uitgevoerd als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie."

Dr. Peter O. Wüst
Directeur
BHB - Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V.

"Een eigentijds antwoord op een echt milieuprobleem is: Euro Plant Tray eG. De DIY- en tuincentrumsector heeft zijn krachten gebundeld met de BHB en werkt er hard aan om af te stappen van afval voor eenmalig gebruik. De volgende stappen van EPT zijn duidelijk en ik kijk uit naar de Europese en nationale implementatie."

Felix Thun-Hohenstein
Algemeen directeur
Bellaflora

"Duurzaamheid gaat ons allemaal aan en samen kunnen we veel meer bereiken. Als groene nummer 1 met de natuur zet bellaflora zich al lang in voor duurzaam tuinieren. De introductie van herbruikbare trays is de volgende essentiële stap in milieubescherming. We zijn trots dit samen met onze projectpartners op internationaal niveau aan te pakken."

Marc Goudzwaard
Manager Supply Chain & Logistic Means
Royal FloraHolland

“Royal FloraHolland heeft besloten te participeren in Euro Plant Tray om vanuit onze expertise bij te dragen aan de introductie van een werkend poolsysteem dat inzet op de transitie van eenmalige naar meermalige trays met als doel een duurzamere sierteeltketen. Hierbij vinden wij het belangrijk om de belangen van onze leden te kunnen behartigen in de totstandkoming van dit poolsysteem”

Hans-Gerd Cox
Directeur
Gebrüder Cox GmbH

"Euro Plant Tray vertegenwoordigt een gezamenlijke oplossing voor de hele industrie, niet de zoveelste op zichzelf staande oplossing. Wij voelen ons verantwoordelijk en willen onze bijdrage leveren aan duurzaamheid en kunststofbesparing binnen de coöperatie en dus actief samenwerken met onze producenten en klanten."

Michiel de Haan
Directeur
Royal Lemkes

"Vanaf het begin van EPT hebben we het initiatief via de VGB als Nederlandse Versnellergroep gesteund. Bij Royal Lemkes zijn “positive planten” ons droom waar het drastisch verminderen van enkelvoudige plastics en bewegen naar een circulaire sector een onderdeel van uit maakt."

Benoit Strauven
Directeur
Floréac

"Deelname aan dit EPT-initiatief is voor Floréac evident, vanwege onze intrinsieke motivatie om de wereld beter te maken. We rekenen op alle sectorpartners om deze overgang naar een duurzame sector te maken."

Johannes Kronenberg
Directeur
Landgard Blumen und Pflanzen

"Landgard heeft zich aangesloten bij Euro Plant Tray eG om het verdere ontwikkelingsproces naar een standard systeem van trays te ondersteunen. We hebben vanaf het begin nauw contact gehad met Euro Plant Tray eG en de vorige werkgroepen, dus we zetten nu deze stap voor een gezamenlijke oplossing. Als onderdeel van Euro Plant Tray eG zal Landgard een actieve rol spelen bij het vormgeven van de ontwikkeling en ook bestaande knowhow inbrengen vanuit onze eigen intensieve betrokkenheid bij het onderwerp van herbruikbare trays."

Steffen Vahldiek
Bestuurslid
Vahldiek AG

"In de toekomst zullen we niet om duurzaamheid heen kunnen en daarom willen wij ook onze bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu door mee te werken aan de verduurzaming van de groene industrie. De beste manier om dit te doen is samen, net zoals het Euro Plant Tray team het doet."

Gudmund Baustad
CEO
AS Blomsterringen Engros

Als eerste Scandinavische partner zal Blomsterringen samen met vooraanstaande Europese partners in Euro Plant Tray eG bijdragen aan de standaardisatie van een systeem voor hergebruikbare trays. Dit zal bijdragen tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van wegwerptrays en meer bewustzijn voor milieu en grondstof gebruik.

Peter Pohl
Boardmember
Sagaflor

"We zijn er trots om deel uittemaken van Euro Plant Tray. Duurzaamheid is een van de drie kernthema's van onze bedrijfscultuur. Vanaf begin was het duidelijk dat wij actief willen bijdragen aan het klimaatvriendelijker maken van de groene industrie door middel van een Europees herbruikbaar systeem. Dit is een verantwoordelijkheid die we tegenover onszelf hebben en graag nemen." 

Nieuws

[Translate to Niederländisch:]
Persbericht Mei 2023
Download Persbericht
[Translate to Niederländisch:]
Persbericht januari 2023
[Translate to Niederländisch:]
Persbericht februari 2023
alt text
Alle nieuws in een oogopslag
Altijd up-to-date blijven

Contact

Wilt u zich ook duidelijk positioneren voor meer duurzaamheid? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Euro Plant Tray eG 
Taubenstr. 26
10117 Berlin

info@europlanttray.com